Hoppa till innehåll

Bli lastbilschaufför!

Funderar du på att bli lastbilschaufför? Eller är du kanske nyfiken på vad alla behörigheter innebär även vad förkortningarna betyder?
Läs här om yrket, branschen och alla behörigheter som vanligtvis krävs.

Ett framtidsyrke

Lediga jobb hos oss. Bli en del av vårt team.

Det råder stor brist på lastbilschaufförer i hela Europa. I Sverige ligger bristen på cirka 50.000 personer och pga. ett begränsat järnvägssystem så behövs lastbilarna, nu och framåt, för att lösa transportbehovet i landet. Bristen beror huvudsakligen på att det inte utbildas tillräckligt med chaufförer för att möta det ökade transportbehovet. Detta innebär att den som idag väljer att utbilda sig har stora möjligheter att snabbt få arbete.

För den som vill utbilda sig till lastbilschaufför finns det olika alternativ. Flera gymnasieskolor har treåriga utbildningar – Fordon- och transportprogrammet med inriktning på transport. Från dessa är det ca 2300 personer som årligen går ut. Det finns även Yrkesvux och arbetsmarknadsutbildningar som årligen utbildar ca 600 personer. Dessa utbildningar är oftast 22-40 veckor långa, beroende på form och upplägg. Det går även att skaffa sig kompetens och behörighet via trafikskolor och även via privata utbildningsföretag.

Läs mer om förarbristen i Dagens Industri mars 2023.
Läs mer om utbildningarnas innehåll på Sveriges Åkeriföretags sida.

Löneläge och utveckling

Lastbilschaufförer har en bra ingångslön och dessutom har yrket en hög procent på andelen nyutbildade som är kvar i yrket mer än 5 år. Möjligheten att få jobb och att göra karriär är stor. Det är brist på utbildade lastbilschaufförer och eftersom det finns så många olika yrken inom åkerinäringen så finns här alla möjligheter till trygghet samt utveckling. Variationen mellan olika typer av arbetsuppgifter gör yrket varierande för den som vill det. På MP Åkeritjänster är vi flexibla och här finns möjlighet att prova på olika typer av uppdrag. Vi rekryterar även alltid, i första hand internt, till de platschefsroller vi har. Det är en mansdominerande bransch men fler och fler kvinnor söker sig till yrket och det syns framförallt på gymnasieutbildningarna, där ca 33% av eleverna är kvinnor.

Behörigheter

C

För att arbeta som lastbilschaufför behövs körkort och oftast med lägst behörighet C.
C-behörighet betyder att du får köra tung lastbil.

CE

I många uppdrag i branschen krävs dessutom behörighet CE, vilket innebär att du får köra tung lastbil med tungt släp. Samtliga körkortsbehörigheter behöver utbildning och avslutas alltid med teori samt praktiska prov via trafikverket.

YKB

YKB är en förkortning för Yrkeskompetensbevis som utfärdas av Trafikverket. Beviset utfärdas efter godkänt teoriprov. Inför teoriprovet gör man en klassrumsutbildning på 5 veckor (35h). Utbildningen går man via utbildningsföretag och utbildningen sker enligt nationellt fastställd kursplan i 5 delar: Sparsam körning, Godstransporter, Lagar & regler, Ergonomi & hälsa, Trafiksäkerhet.
En förutsättning för att få ett bevis är dessutom att du har ett giltigt körkort för det fordonsslag, som utbildningen avser. Teoriprovet och utfärdat bevis är kostnadsfritt. Teoriprovet mäter dina kunskaper inom:

  • Säkerhetsbestämmelser
  • Rationell körning
  • Optimering av bränsleförbrukning
  • Bestämmelser för yrkestrafiken
  • Trafiksäkerhet, hälsa, service
  • Transportlogistik

Förnyelse av YKB
Ett YKB gäller i fem år, därefter krävs en fortbildning för att förnya kompetensen. En fortbildning omfattar 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera. Högst en delkurs på 7 timmar kan ske som distansutbildning. Sammanlagt får en fortbildning innehålla högst 12 timmar distansutbildning. När du har genomfört en fortbildning så förlängs yrkeskompetensen i fem år.

Läs mer om YKB på Transportstyrelsens sida.

Truck A & B

Som yrkeschaufför behövs ofta truckbehörighet. Behörigheten finns som A-truck och B-truck.
A-truckar kan tex. vara ledtruck låglyftande och ledtruck höglyftande.
B-truckar är motviktstruck som lyfter upp till 10.000 kg (Klass B omfattar samtliga truckar i klass A.)
Truckkort är ett utbildningsintyg som ska garantera att föraren har den utbildning som utlovas på kortet. Utbildning för truck tar ca 2-3 dagar med teori och praktik samt prov och utbildaren ska följa TLP10 som är framtagna riktlinjer för truckkort. 

ADR

När man pratar om ADR så handlar det om hantering av farligt gods och farligt avfall – ämnen och föremål som kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom. Det är viktigt att dessa hanteras på rätt sätt under transport och för att få transportera farligt gods krävs då oftast en ADR-utbildning. Det är MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som föreskriver om regler för farligt gods på väg (ADR-S) i Sverige. Utbildningen för ADR-grund är vanligtvis en 5-dagars utbildning och hålls av externa utbildningsanordnare som är godkända av MSB.
Hitta utbildare här.
Teoriprovet för ADR görs på Trafikverket och kostar ca 500kr.

Denna behörighet är bra att ha om du tex. ska jobba som lots, distributör och även om du ska köra fjärrtrafik.

Start MP Åkeritjänster personal

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer!
Är du redan utbildad lastbilschaufför eller snart klar med din utbildning?
Vi söker alltid nya stjärnor till vårt team. Skicka gärna in en spontan ansökan
eller kontakta någon av våra platsansvariga på våra orter.